Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zdiagnozowanie niepełnosprawności u dziecka zawsze rodzi duży niepokój u rodziców, zwłaszcza gdy nie mogą liczyć na wsparcie ze strony państwa. Opiekunowie często nie wiedzą, gdzie mogą szukać pomocy, mają też wątpliwości czy sobie poradzą. W poradni Stymulus rozumiemy te obawy, dlatego też obejmujemy kompleksową pomocą zarówno rodziców, jak i dzieci. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielokierunkowe oddziaływania mające na celu opracowanie specjalnego programu terapeutycznego oraz wsparcie rodziców w nowej, trudnej dla nich sytuacji.

Pogram Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD) przeznaczony jest nie tylko dla maluchów ze stwierdzoną niepełnosprawnością, ale również tych, które znajdują się w grupie wysokiego ryzyka tj. u których lekarz stwierdził zagrożenie nieprawidłowym rozwojem, niepełnosprawnością lub upośledzeniem czynności fizycznych. Intensywne stymulowanie rozwoju ruchowego, poznawczego i społecznego pozwala nie tylko korygować istniejące nieprawidłowości, ale również stanowi skuteczny środek zapobiegawczy.

Zajęcia z zakresu wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka prowadzone przez specjalistów z poradni Stymulus pozwalają z sukcesem realizować cztery funkcje: informacyjną, diagnostyczną, stymulacyjną i wspierającą. To co nieznane zawsze budzi niepokój. Dlatego najlepszym sposobem, aby zmniejszyć obawy rodziców jest wyposażenie ich w rzetelne informacje. W ramach programu rodzice otrzymują kompleksowe dane o przebiegu rozwoju dziecka, czynnikach ryzyka i czynnikach odporności, formach pomocy, czy sposobach wsparcia, które mogą wykorzystywać w indywidualnej pracy z dzieckiem. Podstawą skutecznych działań korekcyjnych jest trafna diagnoza, nad którą czuwa interdyscyplinarny zespół specjalistów (logopeda, neurologopedia, psycholog, pedagog, fizjoterapeuta).

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka autystycznego

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka daje świetne rezultaty w terapii wielu typów zaburzeń rozwojowych w tym tych ze spectrum autyzmu. Mózg dziecka jest niezwykle plastyczny i zdolny do adaptacji. Dlatego też im wcześniej zostaną wdrożone oddziaływania korekcyjne tym większa szansa, że rozmaite deficyty zostaną skompensowane, a dziecko będzie zdolne samodzielnie funkcjonować w dorosłości. Wyniki płynące z badań naukowych są jednoznaczne: im wcześniej włączona zostanie terapia mająca na celu wspieranie rozwoju dziecka tym lepsze rezultaty przynosi i to niezależnie do wyjściowego poziomu upośledzenia. Różnica pomiędzy wiekiem chronologicznym, a wiekiem rozwojowym u dzieci z autyzmem jest bowiem najmniejsza w pierwszych latach życia, a później systematycznie rośnie. Nasza praktyka pokazuje, że wczesne wspomaganie rozwoju dziecka autystycznego inicjowane przed rozpoczęciem nauki w przedszkolu, czy szkole znacząco podnosi poziom funkcjonowania społecznego małych pacjentów, uwalnia drzemiący w nich potencjał i minimalizuje trudności na kolejnych etapach kształcenia.

Ogólny program WWRD obejmuje:

  • terapię logopedyczną/neurologopedyczną nastawioną na poprawę zdolności komunikacyjnych dziecka poprzez korekcję istniejących wad wymowy oraz ćwiczenia rozwijające sprawność aparatu artykulacyjnego,
  • terapię pedagogiczną ukierunkowaną na współpracę z dziećmi ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, bazującą się na ich wielozmysłowej stymulacji,
  • fizjoterapię – ćwiczenia ruchowe z zakresu motoryki małej i dużej poprawiające zaburzone funkcje oraz opóźniające procesy degeneracyjne związane z postępującą niepełnosprawnością,
  • terapię psychologiczną, która koncentruje się wokół diagnozy problemu i doboru optymalnej formy oddziaływań; obejmuje ćwiczenia poprawiające koncentrację, regulację emocjonalną i umiejętności społeczne,
  • aktywne uczestnictwo rodziców – opiekunowie otrzymują wytyczne dotyczące pracy z dzieckiem w domu, są również zachęcani do oceny efektywności oddziaływań (zaobserwowanych postępów) i zgłaszania własnych uwag, co może posłużyć do korekty pierwotnego planu terapeutycznego.
  • współpracę z innymi specjalistami m.in. neurologami, audiologami czy specjalistami orientacji przestrzennej.
About Us
Departments
Testimonial
Doctors
Call-To-Action
Latest News
Social

Stymulus

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

31-133 Kraków, ul. Dunajewskiego 5
tel. 790 654 000
e-mail: info@stymulus.pl

Contact
Top