Cennik


Diagnozy
  ilość wizyt: czas 1 wizyty: cena za diagnozę:
Diagnoza neurologopedyczna /logopedyczna  1-2 do 90 min. 200 zł
Diagnoza Integracji Sensorycznej  1-2 do 90 min. 250 zł
Diagnozy psychologiczne oraz psychologiczno-pedagogiczne      
Diagnoza poziomu intelektualnego 1 - 2 do 90 min. 200 zł
Diagnoza pod kątem rozwoju emocjonalnego i/lub społecznego dziecka 1 - 2 do 90 min. 200 zł
Diagnoza ogólnorozwojowa małego dziecka (od 1 miesiąca do 36 miesiąca życia) 1 - 2 do 90 min. 250 zł
Diagnoza ogólnorozwojowa dziecka w wieku przedszkolnym ( 36 miesiąc życia- 6 lat) 1 - 2 do 90 min. 250 zł
Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się o charakterze dysleksji, dysortografii i dysgrafii 2 - 3 do 90 min. 400 zł
Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się matematyki (dyskalkulii) 3 - 4 do 90 min. 450 zł
Diagnoza gotowości szkolnej (odroczenie obowiązku rozpoczęcia nauki w szkole lub możliwości wcześniejszego rozpoczęcia nauki w szkole) 1 - 3 do 90 min. 300 zł
       
Opinie     cena za opinię:
Wydanie pisemnej opinii do przeprowadzonej diagnozy     50 zł
Wysłanie opinii pocztą     10 zł
       
   
Terapie
  czas 1 wizyty: cena pojedynczych zajęć:
Terapia neurologopedyczna / logopedyczna  55 min. 80 zł
Fizjoterapia/Integracja Sensoryczna  55 min. 85 zł
Terapia psychologiczna  55 min. 80 zł
Terapia pedagogiczna  55 min. 80 zł
Terapia grupowa  55 min. 50 zł
Konsultacja 55 min. 80 - 85 zł
Zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka 60 min. bezpłatne
do góry