Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka WWRD Kraków

Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD) to kompleksowe działania terapeutyczne, mające na celu pobudzanie psychoruchowego (w tym językowego i emocjonalno-społecznego) rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności zwykle do podjęcia nauki w szkole. Dzieci objęte programem WWRD mają szansę na wyrównanie braków i opóźnień w rozwoju i rozpoczęcie masowej edukacji szkolnej.


Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka WWRD

Program WWRD opiera się na współpracy z wieloma specjalistami w tym neurologopedą/logopedą, psychologiem, pedagogiem i fizjoterapeutą, terapeutą integracji sensorycznej. W proces terapii włączani są również rodzice, którzy otrzymują wszechstronne wsparcie w zakresie psychoedukacji i pracy z dzieckiem oraz wzmacniania łączącej ich więzi emocjonalnej.

do góry