Gżegżółka - to nazwa ptaka - kukułki, ale jest to także dobrze znany polski łamaniec językowy i wyjątek ortograficzny


12 lat praktyki terapeutycznej

Gżegżółka – Cracow School of Polish, Speech and Language Therapy, Gabinet Neurologopedyczny - została założona w 2007 roku przez Małgorzatę Świstowską jako Szkoła Języka Polskiego dla Obcokrajowców i Gabinet Neurologopedyczny, który jako pierwszy w Polsce korzysta z metod logopedycznych i neurologopedycznych w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

 

mówić każdy może

W 2009 roku Gżegżółka była organizatorem konferencji logopedycznej, w której udział wzięło ponad 90 uczestników. Zwieńczeniem obrad było utworzenie Małopolskiego Oddziału PTL, którego siedziba w latach 2009-2012 mieściła się w Gżegżółce na ul. św. Tomasza 1.

Przez kilka lat Gżegżółka była placówką metodyczną Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Do 2013 r. kilkudziesięciu studentów rocznie odbywało praktyki w naszych gabinetach.

Gżegżółka jest laureatką konkursu CITTRU (Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego) "Zostań Skutecznym Przedsiębiorcą. Nowe Szanse". Naukowcy i ekonomiści związani z Uniwersytetem Jagiellońskim oceniający różnorodne projekty, spośród ponad 90 wybrali właśnie GŻEGŻÓŁKĘ. Zaufali nam i przyznali dotację pochodzącą z funduszy UE, przeznaczoną na rozwój działalności.

 

Holistyczne podejście do terapii

W 2013 r. postanowiliśmy rozszerzyć działalność terapeutyczną o pozostałe dziedziny takie jak: psychologia, pedagogika, fizjoterapia i integracja sensoryczna.  W ten sposób powstała Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna STYMULUS. Poradnia działa na prawach Poradni Publicznych, oznacza to honorowanie wystawianych przez nas opinii przez Instytucje Systemu Oświaty. Poradnia zarejestrowana jest w Ewidencji Placówek Oświatowych Urzędu Miasta Krakowa pod numerem: 4430.14.12 i podlega nadzorowi Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Dla dzieci posiadających opinię o potrzebie WWRD - prowadzimy bezpłatne zajęcia w ramach programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

 

do góry