Idea

STYMULUSWitamy Państwa w STYMULUSIE – Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie, która powstała po to, aby wyjść naprzeciw coraz liczniejszym i bardziej złożonym problemom rozwojowym, językowym i edukacyjnym dzieci i młodzieży takich jak dysleksja, alalia, afazja, zespół Aspergera czy autyzm. Pragniemy zapewnić naszym klientom – dzieciom i ich rodzicom wsparcie oraz kompleksową terapię zaburzeń rozwojowych, ponieważ wiemy, że gdy choruje dziecko, choruje cała rodzina. W tym celu zgromadziliśmy specjalistów z różnych dziedzin, których wiedza i umiejętności zastosowane we wspólnej terapii dają efekty. Chcemy także dać Państwu możliwość wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy rodzicami i specjalistami w ramach szkoleń, warsztatów oraz grup wsparcia. Nasze założenie to praca zespołowa przy aktywnym udziale rodziców. Terapia dziecka nie jest drogą, którą musimy iść samotnie. Razem możemy zrobić to, czego nie jesteśmy w stanie zrobić sami.

 

Nasza Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zaprasza do współpracy ludzi, instytucje i organizacje z Krakowa i innych miast,
którym przyświeca wspólny cel – działanie na rzecz skutecznej terapii dla dzieci.

Szkolenia & Warsztaty

Zespół

Zespół Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna STYMULUS

mgr Małgorzata Świstowska - NeurologopedaMałgorzata Świstowska filolog polski UJ, dyplomowany lektor języka polskiego jako obcego UJ, logopeda UP, neurologopeda UMCS. Uczy cudzoziemców języka polskiego oraz prowadzi terapię dzieci dwujęzycznych. Ponadto pracuje z dziećmi z zaburzeniami komunikacji językowej: z alalią i afazją, zagrożonych autyzmem i z zespołem Apergera, jąkających się, z wadami wymowy i dyslektycznych. Prowadzi także terapię osób dorosłych jąkających się i z afazją. Laureatka konkursu CITRU UJ w 2007 r., po otrzymaniu grantu otworzyła GŻEGŻÓŁKĘ pierwszą Szkołę Językową, która wykorzystuje metody logopedyczne w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Do 2012 r. pełniła funkcję sekretarza Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Od 2013 r. pełni funkcję Dyrektora ds. Merytorycznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej STYMULUS.

 

38 — kopiaMarta Michalik – psycholog, w trakcie studiów podyplomowych z zakresu logopedii. Asolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozowjowymi (autyzm, zespół Aspergera, zaburzenia mowy, specyficzne trudności w uczeniu się) oraz trudnościami w zakresie funkcjonowania społeczno-emocjonalnego.

 

 

mgr Magdalena Popek-Kordas - Oligofrenopedagog, spec. Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Magdalena Popek-Kordas – oligofrenopedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Pracowała m.in. w Szkole z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie jako pedagog i nauczyciel. Zajmuję się terapią dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, zaburzeniami: ruchowymi, koncentracji uwagi, zachowania i emocji, dziećmi niepełnosprawnymi oraz dziećmi z problemami ogólnorozwojowymi szczególnie na etapie wczesnoszkolnym. Prowadzi również zajęcia dydatktyczno-wyrównawcze na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum.

 

 

mgr Edyta Rosiek - Logopeda

Edyta Rosiek absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, filolog polski logopeda. Prowadzi terapię dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, alalią, afazją, dysleksją, autyzmem, zespołem Aspergera, mózgowym porażeniem dziecięcym oraz Zespołem Leigha. Ponadto, pracuje z osobami dorosłymi z afazją.

 

 

 

mgr Wojciech Jagiełowicz - LogopedaWojciech Jagiełowicz – polonista, logopeda. Absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w gabinecie Gżegżółka oraz w szpitalu im. św. Ludwika w Krakowie. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z autyzmem, zespołem Aspergera, afazją, opóźnionym rozwojem mowy, nadpobudliwością psychoruchową, dysleksją oraz zaburzeniami o podłożu neurologicznym.

 

 

 

Urszula Światłoń – fizjoterapeuta, certyfikowany terapeuta NDT-Bobath. Absolwentka Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Ukończyła liczne kursy związane z neurorozwojowym usprawnianiem dzieci i niemowląt, jak również szkolenie Masażu Shantala oraz Kinesiology Tapingu. Swoje doświadczenie pracy z dziećmi zdobywała m.in. w Krajowym Towarzystwie Autyzmu, Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Prokocimie, Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie. Prowadzi terapię dzieci i niemowląt z zaburzonym napięciem mięśniowym, opóźnionym rozwojem psychoruchowym, asymetrią posturalną, z uszkodzonym ośrodkowym i obwodowym układem nerwowym, zespołami genetycznymi, wadami wrodzonymi, wadami postawy, zaburzeniami integracji sensorycznej oraz wszelkiego typu opóźnieniami rozwoju motorycznego.

 

PRACA : jeśli uważasz, że możesz dołączyć do naszego zespołu prześlij nam swoje CV.

Zespół logopedów - GŻEGŻÓŁKA

Logo GŻEGŻÓŁKA

mgr Izabela Bodek - LogopedaIzabela Bodek w dzieciństwie zafascynowana Fizią Pończoszanką, w dorosłym życiu staranniej dobiera autorytety. Ukończyła filologię polską o specjalności logopedia w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Jest terapeutką dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, alalią, afazją, zespołem Aspergera, zespołem Downa, autyzmem, dysleksją i zagrożonych dysleksją oraz niesłyszących. Pracuje także z osobami dorosłymi z wadą wymowy.

mgr Anna Branny - LogopedaAnna Branny Absolwentka Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie o specjalności wokalno-aktorskiej, filologii węgierskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, podyplomowej logopedii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz Studium Pedagogicznego UJ, aktorka Teatru Bagatela w Krakowie, certyfikowany nauczyciel śpiewu Międzynarodowego Stowarzyszenia Sztuki Wokalnej Natural Voice Perfection, terapeuta mowy. Regularnie bierze udział w nagraniach słuchowisk jako lektor i wokalistka. Z racji czynnie wykonywanego zawodu aktora i wokalisty rozumie i nieustannie analizuje problemy, z jakimi spotykają się osoby na co dzień pracujące głosem.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAAleksandra Chowaniec ukończyła filologię polską ze specjalnością logopedia w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, przez dwa lata pracowała jako logopeda w krakowskiej integracyjnej szkole podstawowej i gimnazjum z oddziałami integracyjnymi, współpracowała również ze Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski „Dom Nadziei” w Krakowie. Pracuje z dziećmi niesłyszącymi, z autyzmem, zespołem Aspergera, alalią, afazją i dysleksją. Inspiracje odnajduje w ludziach, muzyce, podróżach i tańcu współczesnym, który trenuje od kilku lat.

mgr Katarzyna Jażdzyńska - LogopedaKatarzyna Jażdżyńska jest filologiem polskim- logopedą. Ukończyła Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. Pracuje z dziećmi autystycznymi, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa, dziecięcym porażeniem mózgowym, dysleksją oraz z rozszczepem wargi i podniebienia. Ma również doświadczenie zawodowe w pracy z osobami dorosłymi z porażeniem mózgowym i afazją. Głównie interesuję się zagadnieniem dwujęzyczności wśród dzieci autystycznych.

Współpraca

Współpracujemy / Polecamy:

Polskie Towarzystwo Logopedyczne

Polskie Towarzystwo Logopedyczne

Forum Psychodramy

Charaktery

Polski Związek Logopedów

Polski Związek Logopedów

pragma

KrakowskaKartaRodzinna

Konferencja

>FHNRDN

Pytania

Jak rozwijać zdolności poznawcze?
Dziecko rozwija swoje zdolności poznawcze przez około jedenaście lat, licząc od dnia narodzin, chociaż niektóre teorie twierdzą, że rozwój rozpoczyna się już w łonie matki.

Więcej

Jak rozpoznać, że dziecko ma autyzm?
Istnieją dwa podstawowe źródła, w oparciu o które diagnozuje się autyzm u dzieci: opracowana przez WHO klasyfikacja ICD-10 oraz DSM-IV Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Więcej

Jakie zasady pozwolą dobrze wychować dziecko?
O tym, jak dobrze wychowywać dzieci, żeby wyrosły na szczęśliwych, spełnionych dorosłych, powstały całe biblioteki.

Więcej

Kiedy rozwija się mózg?
Człowiek posiada największa liczbę neuronów w wieku ok. 4 lat.

Więcej

Jakie ćwiczenia doskonalą umysł?
Umysł ma to do siebie, że jego sprawność i aktywność bardzo często są odbiciem sprawności oraz aktywności fizycznej.

Więcej

Jak pomóc dziecku z autyzmem?
Oczywistym jest, że dziecko dotknięte którymś z autystycznych zaburzeń ma dokładnie takie same potrzeby, jak dziecko zdrowe.

Więcej

Jak pomagać dziecku w nauce?
Pomaganie dziecku w nauce może być dość czasochłonnym i wyczerpującym zajęciem, dlatego warto ustalić kilka zasad.

Więcej

Czym jest mózg?
Z czysto materialnego, makroskalowego punktu widzenia mózg nie jest niczym szczególnym

Więcej

Czy inteligencja jest dziedziczna?
Owszem, inteligencja jest dziedziczna, lecz jednoznaczne stwierdzenie tego faktu jest bardzo daleko idącym uproszczeniem.

Więcej

Co robić kiedy dziecko nie chce się uczyć?
Niechęć dziecka do nauki bardzo rzadko wypływa z jego predyspozycji intelektualnych.

Więcej

Co ma wpływ na rozwój inteligencji?
Jest wiele czynników mających wpływ na rozwój inteligencji, chociaż warto pamiętać, że są to przede wszystkim czynniki zewnętrzne.

Więcej

Jak nauczyć dziecko komunikowania się?

Nauka komunikowania się przebiega u dzieci dotkniętych autyzmem dość długo, nierzadko w jej trakcie występują liczne problemy.

Więcej

Czy autyzm można wyleczyć?
Ostatnimi czasy pojawiło się wiele opinii, jakoby autyzm był uleczalnym zaburzeniem.

Więcej

Gdzie udać się po pomoc?
Jest kilka miejsc, do których można udać się z dzieckiem po zauważeniu u niego pierwszych, niepokojących objawów, mogących świadczyć o autyzmie. 

Więcej

Co to jest okres melodii (stadium przedjęzykowe)?
W logopedii okresem melodii nazywa się pierwszy rok życia dziecka. 

Więcej

Jakie są objawy zespołu Aspergera?
Istnieje kilka charakterystycznych objawów zespołu Aspergera.

Więcej

Co świadczy o opóźnieniu w rozwoju mowy?
Opóźnienie w rozwoju mowy polega na sytuacji, w której jakość i poziom skomplikowania słownictwo dziecka jest na niższym poziomie, niż sugerują normy właściwe dla jego wieku. 

Więcej

Jakie są etapy procesu rozwoju mowy?
Proces rozwoju mowy u dziecka dzieli się na cztery etapy.

Więcej

Jakie skutki powodują wady wymowy?
Wady wymowy wywołują u dzieci jednoznacznie negatywne skutki.Jakie są powiązania między wadami zgryzu a nieprawidłową wymową?

Więcej

Jak wyeliminować obcojęzyczny akcent u osób uczących się języka polskiego?
Język polski jest bardzo trudny do nauki dla obcokrajowców.

Więcej

W jakim wieku dziecko powinno prawidłowo wymawiać słowa?
Nauka mówienia przez dziecko jest procesem długotrwałym. 

Więcej

W jakim wieku rozpocząć naukę języka obcego?
Wielu rodziców zastanawia się kiedy ich dziecko powinno rozpocząć naukę języka obcego.

Więcej

Jak wygląda badanie, diagnoza logopedyczna?
Głównym celem diagnozy logopedycznej jest dokładne rozpoznanie wady lub zaburzenia mowy, stanowiące podstawę do opracowania skutecznego programu terapii logopedycznej.

Więcej

Czy lekcje śpiewu pomagają w nauce mowy ?
Rozwój mowy u najmłodszych jest złożonym procesem, warunkowanym przez wiele różnych czynników.

Więcej

Jak wyeliminować utrwalone błędy językowe?
Błędy związane z użyciem języka możemy podzielić na wewnętrznojęzykowe oraz zewnętrznojęzykowe (błędy zapisu).

Więcej

Czy osiągnięte na terapii efekty korygujące wymowy mogą się cofnąć z czasem?
Zaburzenia mowy jak i podobne schorzenia zazwyczaj są korygowane w trakcie terapii u specjalisty m.in. u logopedy.

Więcej

Czy leczenie wady wymowy będzie skuteczne u osób dorosłych?

Wad wymowy jest wiele.

Więcej

Czym jest czytanie wielopoziomowe?
Czytanie wielopoziomowe jest jedną z metod czytania wszelkiego rodzaju tekstów – zarówno literatury pięknej, jak i artykułów prasowych, tekstów prawnych czy opracowań naukowych.

Więcej

Jak dbać o higienę oczu?
Oczy są jednymi z najbardziej skomplikowanych narządów w ciele człowieka. Wymagają nie tylko odpowiedniej opieki, ale ze względu na swoją delikatność również sprzyjających warunków zewnętrznych, dzięki którym mogą prawidłowo funkcjonować.

Więcej

Co pomaga w koncentracji?
Istnieje kilka sposobów na uzyskanie oraz utrzymanie koncentracji potrzebnej do czytania, przy czym warto wiedzieć, że nie są to sposoby jednakowo skuteczne dla każdego czytelnika, a tym bardziej dla każdego tekstu.

Więcej

Dlaczego warto szybko czytać?
Czytanie jest prawdopodobnie jedną z najbardziej niedocenianych umiejętności, jakich można się nauczyć. Samo słowo „czytanie” kojarzy się zazwyczaj z książkami, chociaż powinno raczej z literami lub znakami.

Więcej

Co się dzieje podczas czytania?
Czytanie jest złożonym procesem odbywającym się dzięki współdziałaniu zmysłu wzroku (lub dotyku – podczas korzystania z alfabetu Braille’a) z mózgiem. Jest to fascynujący proces, o niewiarygodnym wręcz stopniu…

Więcej

Jakie czynniki mają negatywny wpływ na pamięć?
Istnieje obiegowa opinia, że to, co szkodzi sercu, szkodzi również mózgowi. Jest to wyjątkowo trafna diagnoza, i to w zaskakująco wielu punktach, ponieważ podczas codziennych zajęć nawet nie zdajemy sobie sprawy…

Więcej

Jak codziennie trenować pamięć?
Codzienny trening pamięci, a co za tym idzie, również umysłu, jest bardzo prostym zadaniem. Wystarczy zaledwie godzina dziennie, żeby znacznie polepszyć pamięć, umiejętność logicznego wnioskowania czy umiejętność koncentracji.

Więcej

Jak dziecko autystyczne odbiera bodźce zmysłowe ze świata zewnętrznego?
Bywa, że odbiór bodźców pochodzących ze świata zewnętrznego jest dla autystycznego dziecka bardzo mocno zaburzony.

Więcej

Jakie są przyczyny autyzmu?
Autyzm wciąż jest chorobą, w przypadku której jednoznaczne określenie przyczyn jej powstania jest wyjątkowo trudne. Wiadomo jedynie, że są to przyczyny o podłożu genetycznym.

Więcej

Jak rozpoznać zespół Aspergera?
Zespół Aspergena, często określany jako łagodniejsza odmiana autyzmu, to choroba bardzo trudna do zdiagnozowania, z uwagi na mało specyficzne objawy.

Więcej

Jak wyglądają sensoryzmy?
Sensoryzmy są reakcją organizmu na 3 różne formy nieprawidłowej organizacji bodźców: nadwrażliwość, niedowrażliwość lub biały szum. Dotyczą wszystkich zmysłów.

Więcej

Jakie są trzy podstawowe rodzaje sensoryzmów u osób chorych na autyzm?
Nie jest tajemnicą, że deficyt umiejętności społecznych jest kluczowym objawem autyzmu. Nie oznacza to jednak, że wyżej wspomniany deficyt jest jedynym widocznym objawem.

Więcej

Jak wygląda związek pomiędzy płcią dziecka a ryzykiem zachorowania na autyzm?
Nie jest tajemnicą, że chłopcy chorują na autyzm od 4 do 6 razy częściej, niż dziewczynki. Jest to jednak proporcja dotycząca lżejszych postaci choroby – w przypadku ciężkiego autyzmu proporcje ulegają wyrównaniu.

Więcej

Jaki jest wpływ szczepionki MMR na zachorowanie na autyzm?
Co jakiś czas można się spotkać z powracającą dyskusją dotyczącą wpływu szczepionek na zwiększenie zachorowalności na autyzm. Dotyczy to głównie szczepionek z tiomersalem, czyli organiczną solą kwasu etylortęciotiosalicylowego.

Więcej

Za co odpowiadają półkule mózgowe?
Ludzki mózg to najważniejszy narząd ośrodkowego układu nerwowego. Jego uszkodzenie wiąże się z możliwością wystąpienia różnych zaburzeń i upośledzeń, a w najgorszych przypadkach nawet ze śmiercią.

Więcej

Wpływ diety na pamięć
Sprawność intelektualna, a także pamięć i koncentracja są ściśle powiązane z tym, co spożywamy w ciągu dnia. Urozmaicona dieta, zawierająca produkty bogate w witaminy i minerały sprawia, że mózg człowieka rozwija się prawidłowo.

Więcej

Terapia psychologiczna a pedagogiczna – czym się różnią?
Problemy z koncentracją i przyswajaniem wiedzy, a także liczne zaburzenia o charakterze psychologicznym mogą skutecznie utrudnić właściwy rozwój dziecka.

Więcej

Czym jest WWRD?
WWRD, czyli wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, jest to ogół kompleksowych działań o charakterze terapeutycznym, których głównym celem jest wspieranie społecznego rozwoju dziecka z niepełnosprawnością…

Więcej

Czy wady wymowy mogą być dziedziczone?
Na temat wad wymowy powstało wiele szkodliwych mitów. Jednym z nich jest ich dziedziczenie. Otóż jest to nieprawda. Same w sobie wady wymowy nie są dziedziczne.

Więcej

Na czym polega metoda PNF?
Metoda PNF, czyli proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu, polega na odtwarzaniu utraconych funkcji motorycznych pacjenta przy wykorzystaniu receptorów jego ciała.

Więcej

Czym wyróżnia się metoda NDT-Bobath?
Metoda NDT-Bobath, zwana inaczej leczeniem neurorozwojowym, jest niezwykle popularną i skuteczną formą rehabilitacji osób, u których nastąpiło uszkodzenie Ośrodkowego Układu Nerwowego.

Więcej

Zapisz się do newslettera

Kontakt

STYMULUS

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

31-133 Kraków, ul. Dunajewskiego 5

tel. 790 654 000

e-mail: info@stymulus.pl

NIP 677 223 04 82

Konto Bankowe ING: 65 1050 1445 1000 0091 3216 1457

STYMULUS Siedziba

Wpisz ciąg znaków:
captcha

Najbliższe Poradni strzeżone miejsca Parkingowe: znajdują się w odległości 400m. na ul. Karmelickiej 28

oraz dwa Parkingi przy Placu Biskupim – cena za 1h wynosi 3,5 zł.

Parkować można też w strefie płatnego parkowania na ul. Garbarskiej, Łobzowskiej, Placu Biskupim, Ansyka.

Opłata za pierwszą godzinę parkowania w strefie wynosi 3 zł za drugą 3,5zł. Strefa obowiązuje od 10.00 do 20.00 od Poniedziałku do Piątku.