Idea

STYMULUSWitamy Państwa w STYMULUSIE – Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie, która powstała po to, aby wyjść naprzeciw coraz liczniejszym i bardziej złożonym problemom rozwojowym, językowym i edukacyjnym dzieci i młodzieży takich jak dysleksja, alalia, afazja, zespół Aspergera czy autyzm. Pragniemy zapewnić naszym klientom – dzieciom i ich rodzicom wsparcie oraz kompleksową terapię zaburzeń rozwojowych, ponieważ wiemy, że gdy choruje dziecko, choruje cała rodzina. W tym celu zgromadziliśmy specjalistów z różnych dziedzin, których wiedza i umiejętności zastosowane we wspólnej terapii dają efekty. Chcemy także dać Państwu możliwość wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy rodzicami i specjalistami w ramach szkoleń, warsztatów oraz grup wsparcia. Nasze założenie to praca zespołowa przy aktywnym udziale rodziców. Terapia dziecka nie jest drogą, którą musimy iść samotnie. Razem możemy zrobić to, czego nie jesteśmy w stanie zrobić sami.

 

Nasza Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zaprasza do współpracy ludzi, instytucje i organizacje z Krakowa i innych miast,
którym przyświeca wspólny cel – działanie na rzecz skutecznej terapii dla dzieci.

Szkolenia & Warsztaty

Zespół

Zespół Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna STYMULUS

mgr Małgorzata Świstowska - NeurologopedaMałgorzata Świstowska filolog polski UJ, dyplomowany lektor języka polskiego jako obcego UJ, logopeda UP, neurologopeda UMCS. Uczy cudzoziemców języka polskiego oraz prowadzi terapię dzieci dwujęzycznych. Ponadto pracuje z dziećmi z zaburzeniami komunikacji językowej: z alalią i afazją, zagrożonych autyzmem i z zespołem Apergera, jąkających się, z wadami wymowy i dyslektycznych. Prowadzi także terapię osób dorosłych jąkających się i z afazją. Laureatka konkursu CITRU UJ w 2007 r., po otrzymaniu grantu otworzyła GŻEGŻÓŁKĘ pierwszą Szkołę Językową, która wykorzystuje metody logopedyczne w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Do 2012 r. pełniła funkcję sekretarza Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Od 2013 r. pełni funkcję Dyrektora ds. Merytorycznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej STYMULUS.

 

38 — kopiaMarta Michalik – psycholog, w trakcie studiów podyplomowych z zakresu logopedii. Asolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozowjowymi (autyzm, zespół Aspergera, zaburzenia mowy, specyficzne trudności w uczeniu się) oraz trudnościami w zakresie funkcjonowania społeczno-emocjonalnego.

 

 

mgr Magdalena Popek-Kordas - Oligofrenopedagog, spec. Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Magdalena Popek-Kordas – oligofrenopedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Pracowała m.in. w Szkole z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie jako pedagog i nauczyciel. Zajmuję się terapią dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, zaburzeniami: ruchowymi, koncentracji uwagi, zachowania i emocji, dziećmi niepełnosprawnymi oraz dziećmi z problemami ogólnorozwojowymi szczególnie na etapie wczesnoszkolnym. Prowadzi również zajęcia dydatktyczno-wyrównawcze na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum.

 

 

mgr Edyta Rosiek - Logopeda

Edyta Rosiek absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, filolog polski logopeda. Prowadzi terapię dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, alalią, afazją, dysleksją, autyzmem, zespołem Aspergera, mózgowym porażeniem dziecięcym oraz Zespołem Leigha. Ponadto, pracuje z osobami dorosłymi z afazją.

 

 

 

mgr Wojciech Jagiełowicz - LogopedaWojciech Jagiełowicz – polonista, logopeda. Absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w gabinecie Gżegżółka oraz w szpitalu im. św. Ludwika w Krakowie. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z autyzmem, zespołem Aspergera, afazją, opóźnionym rozwojem mowy, nadpobudliwością psychoruchową, dysleksją oraz zaburzeniami o podłożu neurologicznym.

 

 

 

Urszula Światłoń – fizjoterapeuta, certyfikowany terapeuta NDT-Bobath. Absolwentka Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Ukończyła liczne kursy związane z neurorozwojowym usprawnianiem dzieci i niemowląt, jak również szkolenie Masażu Shantala oraz Kinesiology Tapingu. Swoje doświadczenie pracy z dziećmi zdobywała m.in. w Krajowym Towarzystwie Autyzmu, Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Prokocimie, Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie. Prowadzi terapię dzieci i niemowląt z zaburzonym napięciem mięśniowym, opóźnionym rozwojem psychoruchowym, asymetrią posturalną, z uszkodzonym ośrodkowym i obwodowym układem nerwowym, zespołami genetycznymi, wadami wrodzonymi, wadami postawy, zaburzeniami integracji sensorycznej oraz wszelkiego typu opóźnieniami rozwoju motorycznego.

 

PRACA : jeśli uważasz, że możesz dołączyć do naszego zespołu prześlij nam swoje CV.

Zespół logopedów - GŻEGŻÓŁKA

Logo GŻEGŻÓŁKA

mgr Anna Branny - LogopedaAnna Branny Absolwentka Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie o specjalności wokalno-aktorskiej, filologii węgierskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, podyplomowej logopedii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz Studium Pedagogicznego UJ, aktorka Teatru Bagatela w Krakowie, certyfikowany nauczyciel śpiewu Międzynarodowego Stowarzyszenia Sztuki Wokalnej Natural Voice Perfection, terapeuta mowy. Regularnie bierze udział w nagraniach słuchowisk jako lektor i wokalistka. Z racji czynnie wykonywanego zawodu aktora i wokalisty rozumie i nieustannie analizuje problemy, z jakimi spotykają się osoby na co dzień pracujące głosem.

mgr Katarzyna Jażdzyńska - LogopedaKatarzyna Jażdżyńska jest filologiem polskim- logopedą. Ukończyła Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. Pracuje z dziećmi autystycznymi, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa, dziecięcym porażeniem mózgowym, dysleksją oraz z rozszczepem wargi i podniebienia. Ma również doświadczenie zawodowe w pracy z osobami dorosłymi z porażeniem mózgowym i afazją. Głównie interesuję się zagadnieniem dwujęzyczności wśród dzieci autystycznych.

Współpraca

Współpracujemy / Polecamy:

Polskie Towarzystwo Logopedyczne

Polskie Towarzystwo Logopedyczne

Forum Psychodramy

Charaktery

Polski Związek Logopedów

Polski Związek Logopedów

pragma

KrakowskaKartaRodzinna

Konferencja

>FHNRDN

Zapisz się do newslettera

Kontakt

STYMULUS

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

31-133 Kraków, ul. Dunajewskiego 5

tel. 790 654 000

e-mail: info@stymulus.pl

NIP 677 223 04 82

Konto Bankowe ING: 65 1050 1445 1000 0091 3216 1457

STYMULUS Siedziba

Wpisz ciąg znaków:
captcha

Najbliższe Poradni strzeżone miejsca Parkingowe: znajdują się w odległości 400m. na ul. Karmelickiej 28

oraz dwa Parkingi przy Placu Biskupim – cena za 1h wynosi 3,5 zł.

Parkować można też w strefie płatnego parkowania na ul. Garbarskiej, Łobzowskiej, Placu Biskupim, Ansyka.

Opłata za pierwszą godzinę parkowania w strefie wynosi 3 zł za drugą 3,5zł. Strefa obowiązuje od 10.00 do 20.00 od Poniedziałku do Piątku.