TERAPIA

Celem prowadzonej terapii jest całościowy harmonijny rozwój dziecka. W zależności od problemów i potrzeb konkretnego dziecka/pacjenta terapia obejmuje rozwój takich funkcji jak: motoryka duża, motoryka mała, funkcje wzrokowe, funkcje słuchowe, funkcje językowe, funkcje emocjonalno-społeczne. Efektem i sukcesem prowadzonej terapii jest wyeliminowanie i skompensowanie problemów rozwojowych konkretnego dziecka, a przez to zapewnienie mu dalszego harmonijnego rozwoju.

terapia
Osoba terapeuty

to jeden z najważniejszych czynników warunkujących proces terapeutyczny. Naszym terapeutom stawiamy wysokie wymagania. Skuteczny i kompetentny terapeuta – musi posiadać odpowiednie wykształcenie, być zdyscyplinowany intelektualnie i przygotowany emocjonalnie do wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu. Musi również dokształcać się i otrzymywać merytoryczne wsparcie. Najważniejsze jednak, aby miał pełną wizję procesu terapeutycznego i zapewniał skuteczną pomoc dziecku i jego rodzinie. Mając pełną świadomość roli terapeuty, dbamy o to, aby pracujący z nami specjaliści spełniali wymienione kryteria.

Zaangażowanie rodziców

Terapia prowadzona jest w obecności opiekunów, co pomaga przy powtarzaniu ćwiczeń w domu i skraca czas terapii. Plan zajęć dostosowany jest indywidualnie do potrzeb oraz wieku konkretnej osoby, dzięki czemu prowadzona terapia jest szybsza oraz efektywniejsza. Każde zajęcia są omawiane z opiekunem, po zajęciach przekazywany jest materiał do ćwiczeń domowych. Zajęcia terapeutyczne trwają 55 minut.

terapia logopedyczna
Rodzaje terapii

Terapia psychologiczna indywidualna i grupowa
Terapia neurologopedyczna/logopedyczna
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
Terapia integracji sensorycznej
Stymulacja ogólnorozwojowa
Terapia pedagogiczna
Fizjoterapia