INTEGRACJA SENSORYCZNA KRAKÓW

Właściwe funkcjonowanie w świecie społecznym wymaga od nas integracji niezliczonej ilości bodźców. Nie zdajemy sobie sprawy, jak wielką pracę musi wykonać nasz mózg, aby skoordynować informacje płynące z różnych zmysłów i wytworzyć adekwatną reakcję. Przyczyną wielu dysfunkcji i zaburzeń z zakresu rozwoju poznawczego, motorycznego, czy emocjonalnego u dzieci, jest często właśnie nieprawidłowa integracja sensoryczna.

integracja sensoryczna

Nieprawidłowa integracja sensoryczna może się przejawiać pod różną postacią, niemniej jednak istnieją pewne objawy, które powinny zwrócić uwagę rodziców. Do najbardziej typowych można zaliczyć: nadmierną bądź zbyt małą wrażliwość na bodźce, problemy z koncentracją uwagi, trudności z czynnościami z pisaniem, rysowaniem (mała motoryka), a także z chodzeniem, bieganiem, czy łapaniem (duża motoryka). Alarmowa lampka u rodziców powinna włączyć się również wtedy, gdy dziecko ma problemy z artykulacją, opóźnienia w rozwoju mowy, problemy z rozumieniem poleceń, czy trudności w nauce, których nie można wyjaśnić deficytami intelektualnymi.

Samo zaobserwowanie pewnych nieprawidłowości przez rodziców nie jest jeszcze podstawą do włączenia terapii integracji sensorycznej. Decyzja o jej rozpoczęciu jest poprzedzona procesem diagnostycznym, w skład którego wchodzą cztery standaryzowane techniki: wywiad z rodzicami, kwestionariusz, próby kliniczne (obserwacja spontanicznej i ukierunkowanej aktywności dziecka) oraz określenie stopnia dojrzałości i integracji zmysłów za pomocą testów diagnostycznych. Na bazie tych informacji oraz po konsultacji z rodzicami specjaliści z naszego ośrodka przygotowują indywidualny plan terapii. Skuteczność integracji sensorycznej została potwierdzona w wielu badaniach klinicznych, stając się tym samym jedną z kluczowych form pomocy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

integracja sensoryczna
ntegracja sensoryczna krakow

Terapia integracji sensorycznej jest niezwykle atrakcyjna dla dzieci. Prowadzona jest w konwencji zabawy, a różnorodność technik oraz wnętrza wyposażone w ciekawe pomoce edukacyjne i zabawki sprawiają, że udział w sesji jest dla dziecka wysoce nagradzający i budzi pozytywne skojarzenia. W naszej Poradni posiadamy specjalnie przystosowaną do wymagań terapii integracji sensorycznej i atrakcyjnie urządzoną salę, gdzie do dyspozycji dzieci pozostają m.in. piłki gimnastyczne, równoważnie, huśtawki, tunele czy trampoliny. Dodatkowe źródło stymulacji gwarantuje szerokie spektrum faktur, z których wykonany został sprzęt. Takie szerokie oddziaływanie pozwala na jednoczesną aktywizację receptorów różnych zmysłów, a w efekcie usprawnienie procesów organizacji percepcyjnej. Zgodnie z założeniem pomysłodawczyni terapii integracji sensorycznej dr A. Jean Ayres uczymy poprzez zabawę, podążając za potrzebami i aktywnością dziecka.