INTEGRACJA SENSORYCZNA DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

Czy diagnoza i terapia integracji sensorycznej dotyczy tylko dzieci? Nasz gabinet rozwieje Państwa wątpliwości. Zaburzenia integracji sensorycznej coraz częściej ujawniają się u młodzieży po 14 roku życia oraz osób dorosłych. Twórcą badań nad rzetelną diagnozą i terapią osób dorosłych jest Teresa A. May-Benson. To właśnie ta badaczka dzięki wieloletniemu doświadczeniu stworzyła bazę do diagnozy zaburzeń integracji sensorycznej dla osób dorosłych. Diagnoza integracji sensorycznej dla młodzieży i dorosłych opiera się głównie na przeprowadzeniu obszernego wywiadu oraz obserwacji. Diagnosta/terapeuta po wykonaniu pełnej diagnozy osoby dorosłej przygotowuje indywidulany program domowy oraz tworzy dietę sensoryczną dla danego pacjenta. Każda diagnoza osoby dorosłej z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego jest przeprowadzana w oparciu o wywiad, obserwację oraz ćwiczenia w sali integracji sensorycznej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu.

integracja sensoryczna

Trafnie postawiona diagnoza i indywidualna terapia osób dorosłych, które mają trudności z przetwarzaniem bodźców sensorycznych w znacznym stopniu ułatwia im późniejsze funkcjonowaniem w codziennym życiu. Trudności w odbieraniu bodźców sensorycznych u młodzieży i osób dorosłych mogą nieść za sobą problemy, których na pozór nie powiążemy z zaburzeniami integracji sensorycznej. Szybka męczliwość, kłopoty ze skupieniem uwagi, nadmierne reakcje na dźwięki, zapachy, smaki, dotyk, lęk wysokości, wybiórczość pokarmowa, choroba lokomocyjna, problemy z równowagą i koordynacją to tylko część problemów, które mogą wskazywać na zaburzenia integracji sensorycznej w dorosłym życiu. Z wieloma  z tych dysfunkcji dorośli oraz młodzież nauczyła się żyć, ale czy nie chodzi o to, aby uczynić codzienność jak najbardziej komfortową? Zmaganie się z zaburzeniami integracji sensorycznej w dorosłym życiu może mieć wpływ na stan psychiczny każdego z nas. Ciągłe poszukiwanie alternatywy w wykonywaniu wielu czynności może doprowadzać do pogłębienia się stanów lękowych, depresji a także zaburzeń  nerwicowych.

Przez wiele lat nie łączono niewłaściwego odbierania bodźców sensorycznych przez dorosłych z zaburzeniami psychicznymi. Badania poruszające problem integracji sensorycznej młodzieży i dorosłych wskazują na to, iż bardzo często czynnikami zaburzeń natury psychologicznej są właśnie trudności w modulacji bodźców sensorycznych. Wiele artykułów przekazuje informację, że problemy z modulacją sensoryczną w dorosłym życiu są spowodowane brakiem lub postawieniem niewłaściwej diagnozy tego typu zaburzeń w dzieciństwie. Zaburzenia przetwarzania bodźców sensorycznych we wczesnym dzieciństwie powodują niewykształcenie prawidłowej umiejętności interpretacji bodźców sensorycznych. Takie trudności mogą powodować w dorosłym życiu problemy z rutynowymi czynnościami życia zawodowego i codziennego. Dodatkowo zaburzenia modulacji sensorycznej u osób dorosłych i młodzieży mogą mieć wpływ na tworzenie bliskich relacji oraz niechęcią do wykonywania czynności rekreacyjnych. Należy pamiętać, że na trafne postawienie diagnozy na temat zaburzeń modulacji sensorycznej nigdy nie jest za późno. Diagnozowanie problemów natury integracji sensorycznej wśród młodzieży i osób dorosłych może być kolejnym rozdziałem, którego otwarcie pozwoli na całościowe spojrzenie na samorozwój oraz ukształtuje prawidłowe umiejętności w radzeniu sobie z przeciwnościami dnia codziennego.

integracja sensoryczna