ZAJĘCIA PLASTYCZNE DLA DZIECI OD 6 ROKU ŻYCIA, UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

Zajęcia Plastyczne dla dzieci
* Zajęcia mają na celu rozwijać kreatywność jak i talent plastyczny dzieci poprzez poznawanie różnych technik rysunkowych i malarskich.
* Dzieci rozwiną swoje zdolności manualne i wrażliwość artystyczną.
* Poznają podstawy rysunku na poziomie dostosowanym do ich wieku.
* Zadania będą dopasowane do potrzeb i zainteresowań dziecka.
* Przez różne formy arteterapii, dzieci będą miały okazję nie tylko wyrazić siebie, ale również nauczyć się jak obserwować postać i bryłę, komponować obraz i operować kolorem.
* Zajęcia te mają nie tylko dostarczyć dzieciom nowych doświadczeń i umiejętności, ale przede wszystkim zapewnić dobrą zabawę.
Zajęcia 1,5h prowadzone indywidualnie lub w parach, od czwartku do soboty.
Zapisy na zajęcia pod numerem telefonu 503 608 127,
Zajęcia Plastyczne dla dzieci