TERAPIA PEDAGOGICZNA

Terapia pedagogiczna skierowana w szczególności do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, które przejawiają trudności w rozwoju oraz w zakresie uczenia się

terapia pedagogiczna kraków
Terapia ma charakter
  • zajęć dla dzieci zagrożonych dysleksją rozwojową
  • zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce
  • zajęć dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności
  • zajęć korekcyjno-wyrównawczych na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej
Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym
  • zabawy stymulujące rozwój pamięci i uwagi
  • przygotowanie do nauki szkolnej (czytanie, pisanie, umiejętności matematyczne)
terapia pedagogiczna