logopeda kraków

WITAMY PAŃSTWA W GŻEGŻÓŁCE & STYMULUSIE

Gżegżółka & Stymulus są placówkami diagnostyczno-terapeutycznymi, które powstały po to, aby wyjść naprzeciw coraz liczniejszym i bardziej złożonym problemom rozwojowym, językowym i edukacyjnym dzieci i młodzieży.  Pragniemy zapewnić naszym klientom – dzieciom i ich rodzicom wsparcie oraz kompleksową terapię, ponieważ wiemy, że gdy choruje dziecko, choruje cała rodzina. W tym celu zebraliśmy specjalistów z różnych dziedzin, których wiedza i umiejętności zastosowane we wspólnej terapii dają efekty. Nasze założenie to praca zespołowa przy aktywnym udziale rodziców. Oferujemy usługi oparte na takich dziedzinach wiedzy jak neurobiologia, neuropsychologia i neurologopedia, psychologia, integracja sensoryczna, pedagogika oraz nauczania języka polskiego jako obcego. Działania diagnostyczno – terapeutyczne opierają się na najnowszych wynikach badań z wyżej wymienionych dziedzin. Nasze podejście terapeutyczne opiera się o stymulację w celu zintegrowanego, całościowego i harmonijnego rozwoju dziecka za pomocą metod i technik diagnostycznych i terapeutycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb konkretnego dziecka. Stosujemy z sukcesem wybrane metody w terapii dzieci z różnymi problemami w rozwoju takimi jak: opóźnienie psychomotoryczne, spektrum autyzmu, zespół Aspergera, SLI, alalia, afazja, opóźniony rozwój mowy, jąkanie, wady wymowy, dysleksja, dysgrafia i dysortografia. Zajęcia prowadzimy z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi.

logopeda krakow
13 lat praktyki terapeutycznej

Gżegżółka – Cracow School of Polish, Speech and Language Therapy, Gabinet Neurologopedyczny – została założona w 2007 roku przez Małgorzatę Świstowską jako Szkoła Języka Polskiego dla Obcokrajowców i Gabinet Neurologopedyczny, który jako pierwszy w Polsce korzysta z metod logopedycznych i neurologopedycznych w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

mówić każdy może

W 2009 roku Gżegżółka była organizatorem konferencji logopedycznej, w której udział wzięło ponad 90 uczestników. Zwieńczeniem obrad było utworzenie Małopolskiego Oddziału PTL, którego siedziba w latach 2009-2012 mieściła się w Gżegżółce na ul. św. Tomasza 1.

Przez kilka lat Gżegżółka była placówką metodyczną Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Do 2013 r. kilkudziesięciu studentów rocznie odbywało praktyki w naszych gabinetach.

Gżegżółka jest laureatką konkursu CITTRU (Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego) “Zostań Skutecznym Przedsiębiorcą. Nowe Szanse”. Naukowcy i ekonomiści związani z Uniwersytetem Jagiellońskim oceniający różnorodne projekty, spośród ponad 90 wybrali właśnie GŻEGŻÓŁKĘ. Zaufali nam i przyznali dotację pochodzącą z funduszy UE, przeznaczoną na rozwój działalności.

logopeda kraków
logopeda krakow
holistyczne podejście do terapii

W 2013 r. postanowiliśmy rozszerzyć działalność terapeutyczną o pozostałe dziedziny takie jak: psychologia, pedagogika, fizjoterapia i integracja sensoryczna.  W ten sposób powstała Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna STYMULUS. Poradnia działa na prawach Poradni Publicznych, oznacza to honorowanie wystawianych przez nas opinii przez Instytucje Systemu Oświaty. Poradnia zarejestrowana jest w Ewidencji Placówek Oświatowych Urzędu Miasta Krakowa pod numerem: 4430.14.12 i podlega nadzorowi Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Dla dzieci posiadających opinię o potrzebie WWRD – prowadzimy bezpłatne zajęcia w ramach programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

TERAPEUCI

logopeda kraków
neurologopeda, logopeda, oligofrenopedagog, filolog polski, lektor jpjo
mgr Małgorzata Świstowska

absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyplomowany lektor języka polskiego jako obcego Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka logopedii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz neurologopedii Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej… więcej >>

logopeda kraków
neurologopeda, logopeda, filolog polski
mgr Katarzyna Jażdżyńska-Woźniak

sprawuje nadzór merytoryczny na stanowisku dyrektora ds. merytorycznych w Gabinecie Neurologopedycznym GŻEGŻÓŁKA. Od lat specjalizuje się w pracy z dziećmi dyslektycznymi, autystycznymi, z opóźnionym rozwojem mowy, z wadami genetycznymi, dyslalią, afazją… więcej >>

logopeda kraków
neurologopeda, logopeda, oligofrenopedagog, pedagog, filolog polski
mgr Edyta Rosiek-Porada

absolwentka filologii polskiej o specjalności logopedia w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz neurologopedii z elementami audiologii i foniatrii na międzyuczelnianych studiach Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego… więcej >>

logopeda kraków
neurologopeda, logopeda, filolog polski
mgr Katarzyna Adamus-Gajewska

absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, zastępca dyrektora ds. merytorycznych w Gabinecie Neurologopedycznym GŻEGŻÓŁKA. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z autyzmem, zespołem Aspergera, afazją, upośledzeniem umysłowym, opóźnionym rozwojem mowy… więcej >>

logopeda w krakowie
psycholog, logopeda, oligofrenopedagog
mgr Marta Sieminowicz

absolwentka Instytutu Psychologii oraz Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestniczka szkoleń w zakresie stosowania narzędzi użytecznych w diagnozie psychologiczno- pedagogicznej rozwoju dzieci i młodzieży. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi… więcej >>

gabinet logopedyczny kraków
neurologopeda, logopeda, surdopedagog, pedagog terapeuta, filolog polski i nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
mgr Karolina Cabaj

absolwentka filologii polskiej o specjalności logopedia w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz neurologopedii z elementami audiologii i foniatrii Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracowała z dziećmi z mózgowym… więcej >>

logopeda kraków
fizjoterapeuta, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta NDT-Bobath, instruktor Masażu Shantala
mgr Dorota Gocko

absolwentka Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła w Małopolskim Hospicjum dla Dzieci. Zajmuje się diagnozowaniem… więcej >>

logopeda krakow
neurologopeda, logopeda, filolog polski
mgr Aleksandra Paradysz

absolwentka logopedii i filologii polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz neurologopedii z elementami audiologii i foniatrii w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracowała w krakowskich przedszkolach… więcej >>

logopeda krakow
logopeda, olifrenopedagog
mgr Angelika Starzyk

ukończyła Logopedię z audiologią oraz studia podyplomowe Diagnoza, terapia i edukacja osób z autyzmem na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie jest uczestniczką studiów podyplomowych Oligofrenopedagogika – edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością… więcej >>

logopeda krakow
neurologopeda, logopeda, filolog polski
mgr Joanna Kalarus

absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego, absolwentka krytyki literackiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, logopedii Uniwersytetu Pedagogicznego, neurologopedii Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza… więcej >>

logopeda kraków
neurologopeda, logopeda, filolog polski
mgr Paulina Łukasik

absolwentka logopedii i filologi polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz neurologopedii klinicznej z wczesną interwencją logopedyczną Akademii Medycznej we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w żłobku, placówkach przedszkolnych… więcej >>

logopeda kraków
psycholog
mgr Karolina Ziobrowska

absolwentka Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła szkolenia z zakresu terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ADHD. Posiada wiedzę w zakresie stosowania narzędzi użytecznych w diagnozie psychologiczno… więcej >>

logopeda kraków
pedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej
mgr Katarzyna Ortyl

absolwentka Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie. Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała pracując w świetlicy socjoterapeutycznej, jako asystent rodziny oraz nauczyciel w szkole podstawowej. Jest również absolwentką Wyższej… więcej >>

gabinet logopedyczny
pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta WWRD, instruktor masażu Shantala, terapeuta ręki
mgr Danuta Czech

absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, pedagogiki specjalnej o kierunku oligofrenopedagogika i terapia pedagogiczna oraz magister wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Ukończyła szkolenia z zakresu komunikacji alternatywnej, wczesnej diagnozy… więcej >>

KONTAKT

FORMULARZ KONTAKTOWY

DANE KONTAKTOWE

GŻEGŻÓŁKA
Gabinet Neurologopedyczny
&
STYMULUS
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 
Kraków 31-133
ul. J. Dunajewskiego 5

info@stymulus.pl

790 654 000

Małgorzata Świstowska – ZnanyLekarz.pl

GALERIA

logopeda kraków stymulus
logopeda kraków
logopeda kraków

NASZE ADRESY

Sprawdź nasze lokalizacje, dane kontaktowe, położenie na mapie oraz wskazówki dotarcia do nas.
W celu ułatwienia wnoszenia opłat za parkowanie w strefie polecamy aplikację www.skycash.com

GŻEGŻÓŁKA & STYMULUS

ul. J. Dunajewskiego 5, Kraków 31-133
Telefon: 790 654 000
E-mail: info@stymulus.pl
Wskazówki dotarcia: Brama Główna- Wejście A, II Piętro

GŻEGŻÓŁKA

ul. Królewska 25, Kraków 30-040
Telefon: 790 654 000
E-mail: info@gzegzolka.pl
Wskazówki dotarcia: IV piętro

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE