logopeda kraków

WITAMY PAŃSTWA W GŻEGŻÓŁCE & STYMULUSIE

Gżegżółka & Stymulus są placówkami diagnostyczno-terapeutycznymi, które powstały po to, aby wyjść naprzeciw coraz liczniejszym i bardziej złożonym problemom rozwojowym, językowym i edukacyjnym dzieci i młodzieży.  Pragniemy zapewnić naszym klientom – dzieciom i ich rodzicom wsparcie oraz kompleksową terapię, ponieważ wiemy, że gdy choruje dziecko, choruje cała rodzina. W tym celu zebraliśmy specjalistów z różnych dziedzin, których wiedza i umiejętności zastosowane we wspólnej terapii dają efekty. Nasze założenie to praca zespołowa przy aktywnym udziale rodziców. Oferujemy usługi oparte na takich dziedzinach wiedzy jak neurobiologia, neuropsychologia i neurologopedia, psychologia, integracja sensoryczna, pedagogika oraz nauczania języka polskiego jako obcego. Działania diagnostyczno – terapeutyczne opierają się na najnowszych wynikach badań z wyżej wymienionych dziedzin. Nasze podejście terapeutyczne opiera się o stymulację w celu zintegrowanego, całościowego i harmonijnego rozwoju dziecka za pomocą metod i technik diagnostycznych i terapeutycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb konkretnego dziecka. Stosujemy z sukcesem wybrane metody w terapii dzieci z różnymi problemami w rozwoju takimi jak: opóźnienie psychomotoryczne, spektrum autyzmu, zespół Aspergera, SLI, alalia, afazja, opóźniony rozwój mowy, jąkanie, wady wymowy, dysleksja, dysgrafia i dysortografia. Zajęcia prowadzimy z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi.

logopeda krakow
14 lat praktyki terapeutycznej

Gżegżółka – Cracow School of Polish, Speech and Language Therapy, Gabinet Neurologopedyczny – została założona w 2007 roku przez Małgorzatę Świstowską jako Szkoła Języka Polskiego dla Obcokrajowców i Gabinet Neurologopedyczny, który jako pierwszy w Polsce korzysta z metod logopedycznych i neurologopedycznych w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

mówić każdy może

W 2009 roku Gżegżółka była organizatorem konferencji logopedycznej, w której udział wzięło ponad 90 uczestników. Zwieńczeniem obrad było utworzenie Małopolskiego Oddziału PTL, którego siedziba w latach 2009-2012 mieściła się w Gżegżółce na ul. św. Tomasza 1.

Przez kilka lat Gżegżółka była placówką metodyczną Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Do 2013 r. kilkudziesięciu studentów rocznie odbywało praktyki w naszych gabinetach.

Gżegżółka jest laureatką konkursu CITTRU (Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego) „Zostań Skutecznym Przedsiębiorcą. Nowe Szanse”. Naukowcy i ekonomiści związani z Uniwersytetem Jagiellońskim oceniający różnorodne projekty, spośród ponad 90 wybrali właśnie GŻEGŻÓŁKĘ. Zaufali nam i przyznali dotację pochodzącą z funduszy UE, przeznaczoną na rozwój działalności.

logopeda kraków
logopeda krakow
holistyczne podejście do terapii

W 2013 r. postanowiliśmy rozszerzyć działalność terapeutyczną o pozostałe dziedziny takie jak: psychologia, pedagogika, fizjoterapia i integracja sensoryczna.  W ten sposób powstała Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna STYMULUS. Poradnia działa na prawach Poradni Publicznych, oznacza to honorowanie wystawianych przez nas opinii przez Instytucje Systemu Oświaty. Poradnia zarejestrowana jest w Ewidencji Placówek Oświatowych Urzędu Miasta Krakowa pod numerem: 4430.14.12 i podlega nadzorowi Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Dla dzieci posiadających opinię o potrzebie WWRD – prowadzimy bezpłatne zajęcia w ramach programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

TERAPEUCI

logopeda kraków
neurologopeda, logopeda, terapeuta Integracji Sensorycznej, oligofrenopedagog, filolog polski, lektor jpjo
mgr Małgorzata Świstowska

absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyplomowany lektor języka polskiego jako obcego Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka logopedii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz neurologopedii Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej… więcej >>

logopeda kraków
neurologopeda, logopeda, terapeuta Integracji Sensorycznej, filolog polski
mgr Katarzyna Jażdżyńska-Woźniak

sprawuje nadzór merytoryczny na stanowisku dyrektora ds. merytorycznych w Gabinecie Neurologopedycznym GŻEGŻÓŁKA. Od lat specjalizuje się w pracy z dziećmi dyslektycznymi, autystycznymi, z opóźnionym rozwojem mowy, z wadami genetycznymi, dyslalią, afazją… więcej >>

logopeda kraków
neurologopeda, logopeda, oligofrenopedagog, pedagog, filolog polski
mgr Edyta Rosiek-Porada

absolwentka filologii polskiej o specjalności logopedia w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz neurologopedii z elementami audiologii i foniatrii na międzyuczelnianych studiach Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego… więcej >>

logopeda kraków
neurologopeda, logopeda, filolog polski
mgr Katarzyna Adamus-Gajewska

absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, zastępca dyrektora ds. merytorycznych w Gabinecie Neurologopedycznym GŻEGŻÓŁKA. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z autyzmem, zespołem Aspergera, afazją, upośledzeniem umysłowym, opóźnionym rozwojem mowy… więcej >>

logopeda w krakowie
psycholog, logopeda, oligofrenopedagog
mgr Marta Sieminowicz

absolwentka Instytutu Psychologii oraz Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestniczka szkoleń w zakresie stosowania narzędzi użytecznych w diagnozie psychologiczno- pedagogicznej rozwoju dzieci i młodzieży. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi… więcej >>

logopeda kraków
fizjoterapeuta, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta NDT-Bobath, instruktor Masażu Shantala
mgr Dorota Gocko

absolwentka Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła w Małopolskim Hospicjum dla Dzieci. Zajmuje się diagnozowaniem… więcej >>

logopeda krakow
logopeda, olifrenopedagog
mgr Angelika Smolińska

ukończyła Logopedię z audiologią oraz studia podyplomowe Diagnoza, terapia i edukacja osób z autyzmem na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie jest uczestniczką studiów podyplomowych Oligofrenopedagogika – edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością… więcej >>

logopeda krakow
neurologopeda, logopeda, filolog polski
mgr Joanna Kalarus

absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego, absolwentka krytyki literackiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, logopedii Uniwersytetu Pedagogicznego, neurologopedii Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza… więcej >>

logopeda kraków
neurologopeda, logopeda, filolog polski
mgr Paulina Łukasik

absolwentka logopedii i filologi polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz neurologopedii klinicznej z wczesną interwencją logopedyczną Akademii Medycznej we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w żłobku, placówkach przedszkolnych… więcej >>

Sylwia-Sewielska-logopeda-krakow
logopeda, filolog polski
mgr Sylwia Sewielska

absolwentka filologi polskiej o specjalności nauczycielskiej z logopedią oraz logopedii w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Praktykę zawodową rozpoczęła od pracy jako logopeda w przedszkolu. Prowadzi terapię dzieci z zaburzeniami mowy oraz komunikacji językowej, m. in. z wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy,….. więcej >>

terapeuta integracji sensorycznej kraków
pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta WWRD, instruktor masażu Shantala, terapeuta ręki
mgr Danuta Skotniczna-Czech

absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, pedagogiki specjalnej o kierunku oligofrenopedagogika i terapia pedagogiczna oraz magister wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Ukończyła szkolenia z zakresu komunikacji alternatywnej, wczesnej diagnozy… więcej >>

Marta Ksiazkiewicz logopeda krakow
neurologopeda, logopeda, filolog
mgr Marta Książkiewicz

absolwentka logopedii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, neurologopedii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, wydziału filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych dla tłumaczy tekstów specjalistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim…. więcej >>

logopeda kraków stymulus
logopeda
mgr Kamila Bałabuch

absolwentka logopedii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Doświadczenie logopedyczne zdobywała poprzez udział w wolontariatach, a także prowadząc zajęcia indywidualne oraz grupowe w przedszkolu. Pracuje z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, dyslalią, dysleksją, autyzmem, Zespołem Downa oraz jąkającymi się więcej >>

Patrycja Kowal - Psycholog
psycholog
mgr Patrycja Zawada

absolwentka Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada uprawnienia do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych (TUS). Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała pracując jako nauczyciel wspomagający oraz psycholog w przedszkolu Montessori….. więcej >>

logopeda krakow Agnieszka Jadach
psycholog
mgr Agnieszka Jadach

absolwentka Instytutu Psychologii oraz Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dotychczasowe doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała pracując jako psycholog w szkołach, przedszkolu oraz żłobkach. Pracuje z dziećmi z trudnościami w zakresie zachowania i emocji, z trudnościami w uczeniu się….. więcej >>

logopeda kraków stymulus
fizjoterapeuta, terapeuta Integracji Sensorycznej
mgr Anna Szydło-Chmiel

absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, ukończyła kurs Terapii N.A.P (Neuro-ortopedyczna plastyczność zależna od aktywności), kurs masażu tkanek głębokich oraz masażu klasycznego. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Integracja Sensoryczna. Doświadczenie zdobywała uczestnicząc w wielu wolontariatach więcej >>

logopeda kraków
artysta plastyk
Julia Rucka

studentka Akademii Sztuk Pieknych w Krakowie Wydział Malarstwa, absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu więcej >>

KONTAKT

FORMULARZ KONTAKTOWY

  DANE KONTAKTOWE

  GŻEGŻÓŁKA
  Gabinet Neurologopedyczny
  &
  STYMULUS
  Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
   
  Kraków
  ul. J. Dunajewskiego 5
  ul. Królewska 25
  Prosimy zwrócić uwagę przy pierwszej wizycie na adres miejsca diagnozy.

  info@stymulus.pl

  790 654 000

  ul. Dunajewskiego 5

  722 224 223

  Królewska 25

  Informacje i zapisy na diagnozy od pn. do pt. w godz. 10.00-16.00

  Małgorzata Świstowska – ZnanyLekarz.pl

  GALERIA

  logopeda kraków stymulus
  logopeda kraków
  logopeda kraków

  NASZE ADRESY

  Sprawdź nasze lokalizacje, dane kontaktowe, położenie na mapie oraz wskazówki dotarcia do nas.
  W celu ułatwienia wnoszenia opłat za parkowanie w strefie polecamy aplikację www.skycash.com

  GŻEGŻÓŁKA & STYMULUS

  ul. J. Dunajewskiego 5, Kraków 31-133
  Telefon: 790 654 000

  Informacje od pn. do pt. w godz. 10.00-16.00
  E-mail: info@stymulus.pl
  Wskazówki dotarcia: Brama Główna- Wejście A, II Piętro

  GŻEGŻÓŁKA

  ul. Królewska 25, Kraków 30-040
  Telefon: 790 654 000

  Informacje od pn. do pt. w godz. 10.00-16.00
  E-mail: info@gzegzolka.pl
  Wskazówki dotarcia: IV piętro

  MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

  MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE