Integracja Sensoryczna Kraków

Właściwe funkcjonowanie w świecie społecznym wymaga od nas integracji niezliczonej ilości bodźców. Nie zdajemy sobie sprawy, jak wielką pracę musi wykonać nasz mózg, aby skoordynować informacje płynące z różnych zmysłów i wytworzyć adekwatną reakcję. Przyczyną wielu dysfunkcji i zaburzeń z zakresu rozwoju poznawczego, motorycznego, czy emocjonalnego u dzieci, jest często właśnie nieprawidłowa integracja sensoryczna.


Nieprawidłowa integracja sensoryczna może się przejawiać pod różną postacią, niemniej jednak istnieją pewne objawy, które powinny zwrócić uwagę rodziców. Do najbardziej typowych można zaliczyć: nadmierną bądź zbyt małą wrażliwość na bodźce, problemy z koncentracją uwagi, trudności z czynnościami z pisaniem, rysowaniem (mała motoryka), a także z chodzeniem, bieganiem, czy łapaniem (duża motoryka). Alarmowa lampka u rodziców powinna włączyć się również wtedy, gdy dziecko ma problemy z artykulacją, opóźnienia w rozwoju mowy, problemy z rozumieniem poleceń, czy trudności w nauce, których nie można wyjaśnić deficytami intelektualnymi.

Samo zaobserwowanie pewnych nieprawidłowości przez rodziców nie jest jeszcze podstawą do włączenia terapii integracji sensorycznej. Decyzja o jej rozpoczęciu jest poprzedzona procesem diagnostycznym, w skład którego wchodzą cztery standaryzowane techniki: wywiad z rodzicami, kwestionariusz, próby kliniczne (obserwacja spontanicznej i ukierunkowanej aktywności dziecka) oraz określenie stopnia dojrzałości i integracji zmysłów za pomocą testów diagnostycznych. Na bazie tych informacji oraz po konsultacji z rodzicami specjaliści z naszego ośrodka przygotowują indywidualny plan terapii. Skuteczność integracji sensorycznej została potwierdzona w wielu badaniach klinicznych, stając się tym samym jedną z kluczowych form pomocy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Terapia integracji sensorycznej jest niezwykle atrakcyjna dla dzieci. Prowadzona jest w konwencji zabawy, a różnorodność technik oraz wnętrza wyposażone w ciekawe pomoce edukacyjne i zabawki sprawiają, że udział w sesji jest dla dziecka wysoce nagradzający i budzi pozytywne skojarzenia. W naszej Poradni posiadamy specjalnie przystosowaną do wymagań terapii integracji sensorycznej i atrakcyjnie urządzoną salę, gdzie do dyspozycji dzieci pozostają m.in. piłki gimnastyczne, równoważnie, huśtawki, tunele czy trampoliny. Dodatkowe źródło stymulacji gwarantuje szerokie spektrum faktur, z których wykonany został sprzęt. Takie szerokie oddziaływanie pozwala na jednoczesną aktywizację receptorów różnych zmysłów, a w efekcie usprawnienie procesów organizacji percepcyjnej. Zgodnie z założeniem pomysłodawczyni terapii integracji sensorycznej dr A. Jean Ayres uczymy poprzez zabawę, podążając za potrzebami i aktywnością dziecka.

do góry